Szkoła Podstawowa w Czerniejowie

 

Navigation

 • Rozpacz Demeter

  23.05.2013 roku w naszej szkole odbyło się przedstawienie pt.: Rozpacz Demeter przygotowane przez nauczycielkę języka polskiego Panią Małgorzatę Wilczek i uczniów klasy V.

 • Zawody w piłce nożnej

  Dnia 22 kwietnia w Piotrkowie odbyła się zawody dziewcząt w piłce nożnej. W zawodach uczestniczyły cztery drużyny: z Piotrkowa, Jabłonnej, Tuszowa i z naszego Czerniejowa. Było ciężko, ale dzięki przygotowaniu przez Panią Annę Grzankę, wygrałyśmy, zajmując pierwsze miejsce. . Po zawodach kwalifikacyjnych, które odbyły się w Niedrzwicy zakwalifikowałyśmy się do eliminacji powiatowych. Z kolei IX maja grali chłopcy, zajmując trzecie miejsce.

 • DzieńZiemi

  10 maja w naszej szkole odbyło się przedstawienie z okazji Dnia Ziemii, przygotowane przez nauczycielką przyrody Panią Annę Pomarańską i uczniów klas IV-VI.

   

 • Akademia z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja

  W dniu 25. 04. 2013 roku w naszej szkole odbyła się uroczysta akademia z okazji 222 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Akademię przygotowała nauczycielka historii Pani Teresa Wrześniewska z uczniami klasy V ,przy pomocy katechetki Pani Barbary Sagan i chóru szkolnego. W rolę króla Stanisława Augusta Poniatowskiego wcielił się uczeń klasy V Damian Barczak.

   

 • Pasowanie pierwszoklasistów na czytelnika.

  Dnia 17. 04. 2013 roku w naszej szkole odbyła się uroczystość pasowania pierwszoklasistów na czytelnika. Na uroczystości, oprócz pierwszaków, obecne były Pani Dyrektor Maria Zarzecka i wychowawczyni I klasy Pani Mirosława Pruszkowska. Pierwszoklasiści złożyli ślubowanie: 

         My, uczniowie pierwszej klasy,        

            Tobie, książko, przyrzekamy,

  Chętnie czytać cię będziemy

  I zniszczyć ciebie nie damy.

  Obowiązków czytelnika

  Chętnie przestrzegać będziemy.

  Wiernego przyjaciela

  Zawsze w tobie znajdziemy.

  Następnie nauczyciel bibliotekarz Pan Tomasz Toporowski dokonał uroczystego pasowania na czytelnika uczniów I klasy, wręczając im zakłądki do książek. Po chwili uczniowie wypożyczyli swoje pierwsze książki.

   

           

    

 • Owoce w szkole

  Nasza szkoła od kilku lat uczestniczy w programie " Owoce w szkole".

  Program „Owoce w szkole”, przyjęty przez Radę Ministrów, polega na dostarczaniu owoców i warzyw dzieciom w placówkach edukacyjnych i jest częścią inicjatywy zaproponowanej przez Unię Europejską.

  Produkty zakwalifikowane do dystrybucji w szkołach to owoce świeże: jabłka, gruszki, truskawki, warzywa świeże: marchew, rzodkiewka, papryka słodka, ogórek, oraz przetwory: soki owocowe, warzywne i owocowo-warzywne.

  Celem programu „Owoce w szkole” jest ukształtowanie wśród dzieci nawyków żywieniowych, polegających na regularnym spożywaniu owoców i warzyw. Konsekwencją podniesienia świadomości uczniów w zakresie zdrowego żywienia będzie ograniczenie występowania wśród dzieci nadwagi i innych chorób cywilizacyjnych, spowodowanych zbyt małym spożyciem owoców i warzyw.

  Owoce i warzywa dostarczane uczniom w ramach programu będą spełniać wymagania jakościowe i zdrowotne określone w przepisach Unii Europejskiej i przepisach krajowych. Dostarczane owoce i warzywa będą gotowe do bezpośredniego spożycia -  czyste, wystarczająco rozwinięte i odpowiednio dojrzałe, zdrowe.

  W programie „Owoce w szkole” przewidziane są również działania towarzyszące. Przystępując do programu szkoły będą zobowiązane do realizacji działań o charakterze  edukacyjnym, wzbogacającym  wiedzę dzieci na temat owoców i warzyw. Tematyka z zakresu właściwego odżywiania dzieci i młodzieży znajdująca się w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009 r. Nr 4, poz. 17) stanie się podstawą do opracowania scenariuszy zajęć

   

 • Życzenia Świąteczne

  Życzymy wszystkim obfitych Łask i Błogosławieństw od Chrystusa Zmartwychwstałego

  oraz pełnych pokoju Świąt Wielkanocnych z radosnym " Alleluja".

   

 • Zaproszenie

  Serdecznie zapraszamy na Szkolne Spotkanie Wielkanocne, które odbędzie się 27. 03. 2013 r. (środa) o godzinie 11.35.

 • Dni wolne od zajęć dydaktyczno- wychowawczych w 2013r:

            4 kwietnia 2013r- egzamin kl. VI

  29 kwietnia 2013r.

  30 kwietnia 2013r.

    02 maja 2013r.

  31 maja 2013r.

          Przerwa świąteczna 28.03.2013r.- 02.04.2013r.

 • Ferie z Pracownią Orange w Parafii Czerniejowie

   

  logo Pracownia Orange.jpg

   

  Nasza szkoła od kilku miesięcy współpracuje z Pracownią Orange w Czerniejowie. Pracownie Orange to ogólnopolska akcja społeczna skierowana do mieszkańców małych miejscowości, liczących nie więcej niż 20 tysięcy mieszkańców. Akcja opiera się na dwóch istotnych założeniach: realizacji nowoczesnej pracowni internetowej oraz ożywieniu przestrzeni publicznej wokół Pracowni, będącej miejscem spotkań mieszkańców. Głównym celem akcji Pracownie Orange jest zapewnienie obywatelom małych społeczności lepszego dostępu do technologii i informacji. Pracownia powstała też w czerwcu 2012 roku w naszej Parafii, na terenie plebanii w Czerniejowie.  Do tej pory brakowało miejsca do regularnych spotkań, zajęć dla dzieci, możliwości budowania większych grup młodzieży, osób dorosłych na terenie miejscowości, teraz takie miejsce jest i buduje relacje z partnerami  z terenu naszej gminy.
  Pracownia funkcjonuje już 8 miesięcy, był to bardzo intensywny czas podczas, którego odbyłysię godziny zajęć i spotkań. Przy współpracy naszej szkoły wraz z Pracownią realizujemy program PROJEKTOR – wolontariat studencki w ramach którego w dniu 22 lutego zakończyły ferie zorganizowane dla dzieci w wieku 6-12 lat. Odbyło się ponad 70 godzin zajęć w których uczestniczyło ponad 60 dzieci w różnym wieku. Zajęcia prowadzili wolontariusze studenci z naszej wsi, Lublina oraz z Wrocławia i Opola. Podczas zajęć w Pracowni odbywały się warsztaty plastyczne, turnieje lacrosse, warsztaty z decupage’u oraz gry i zabawy integracyjne. W naszej szkole dwukrotnie obył się trening karate z Klubem OYAMA Lublin, który poprowadził sensej Przemek prowadzący na co dzień zajęcia z karate w naszej szkole.   

 • " Nie pal przy mnie, proszę"

  Dziecko opuszczające przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej ma przed sobą bardzo ważny i trudny etap w życiu. Styl życia dziecka zmienia się. Do tej pory jego zajęcia

  miały przede wszystkim charakter zabawy, teraz główną formą aktywności staje się nauka. Wiąże się z tym wiele stresów wynikających z nowych, nieznanych dziecku sytuacji i obowiązków.

  Dziecko w tym wieku pozostaje wciąż pod dużym wpływem rodziców (opiekunów), ale będąc już uczniem staje się uczestnikiem życia w grupie szkolnych kolegów. Poznaje normy obowiązujące

  w grupie i zaczyna w niej pełnić określoną rolę. Dziecko spotyka się z uczniami starszymi, których zachowanie może wywoływać zdziwienie, często ciekawi, a nawet imponuje i wywołuje chęć

  naśladowania. Niestety, oprócz zachowań pozytywnych, dzieci obserwują także takie zachowania starszych kolegów, które są niewłaściwe, jak np. palenie papierosów. Uczniowie klas młodszych jeszcze

  nie sięgają po pierwszego papierosa, ale mogą utwierdzić się w przekonaniu, że palenie papierosów świadczy o dorosłości oraz pozwala na przynależność do grupy starszych kolegów. Wzmacnia się

  więc wyraźnie pierwsza faza uzależnienia przygotowania.

  Według danych szacunkowych, co roku około 4 mln polskich dzieci narażonych jest na mimowolne wdychanie dymu tytoniowego1, czyli na palenie bierne.

  Bierne palenie ułatwia wprowadzenie dziecka w życie, w którym palenie papierosów jest normą.

  Nasza szkoła w roku szkolnym 2012/2013 uczestniczy w programie pod patronatem Państwowej Inspekcji Pracy adresowanym dla kl. I-III - " Nie pal przy mnie, proszę".

 • Pokazy chemiczne

  Nasza szkoła jest miejscem realizacji projektu „Projektor- wolontariat studencki”. STUDENCI PREZENTUJĄ POKAZY CHEMICZNE .

  Co jest celem Programu?

  Celem programu „PROJEKTOR - wolontariat studencki” jest inspirowanie dzieci i młodzieży z małych miast oraz wsi do twórczego rozwoju, poprzez udział w przygotowanych i prowadzonych przez studentów projektach edukacyjnych. Program kształtuje i promuje aktywne postawy społeczne, rozwija pasje i umożliwia realizację pomysłów. Szkoły uczestniczące w Programie wzbogacają swoją ofertę edukacyjną i wychowawczą.

  Korzyści z udziału w projekcie

  • Wzbogacenie oferty edukacyjnej szkoły poprzez najnowocześniejsze metody edukacyjne, uwzględniające aktywność, energię i pomysłowość studentów;

  • zachęcenie dzieci do aktywnego, twórczego i niekonwencjonalnego spędzania czasu wolnego;

  • szkoła staje się atrakcyjnym centrum naukowo-kulturalnym;

  • szkoła stymuluje uczniów do dalszego rozwoju;

  • zdobycie nowych, ciekawych doświadczeń zawodowych dla nauczycieli;

  • nawiązanie współpracy z uczelniami i samorządem.

   Program "PROJEKTOR - wolontariat studencki" objęty jest honorowym patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej.

   

 • Dzień Babci i Dziadka 2013

  21 I 2013 roku w szkole odbyła się akademia z okacji Dnia Babci i Dziadka przygotowana przez klasy I-III z pomocą ich wychowawczyń, pań: Mirosławy Pruszkowskiej, Renaty Puchały i Jolanty Butryn. Babcie i dziadkowie obecni na uroczystości ze wzruszeniem słuchali i oglądali swoje wnuczki i wnuków.

  Babciu, dziadku

  w dniu Waszego święta

  życzenia składają Wam

  wszystkie wnuczęta!!!

   

 • Jasełka

  4 I 2013 roku klasa III, pod przewodnictwem katechetki, Pani Barbara Sagan przedstawiła w szkole "Jasełka", które w dwa dni później powtórzono podczas mszy w czerniejowskim kościele pod wezwaniem Św. Wawrzyńca. 

  Słuchajcie dzieci kochane

  Głoszę wam wielką nowinę

  W szopie w Betlejem

  Bóg się narodził, Dziecina

  W Noc Bożego narodzenia

  Chodźcie wszystkie dzieci

  Do stajenki Jezusowej

  Gdzie gwiazdeczka świeci!!

 • Wigilia 2012

  21 XII 2012 w szkole odbyła się wigilia połączona z przygotowanym pod kierunkiem katechetki Pani Barbary Sagan przez klasę VI przedstawieniem pt.: "Zasiądźmy do wspólnej wigilii". O oprawę muzyczną postarał się chór szkolny pod opieką Pani Mirosławy Pruszkowskiej. Przedstawienie pokazało, jak odnajdujemy drugiego człowieka w nowonarodzonym Jezusie. Uroczystość uświetnili swoją obecnością liczni goście. Wśród obecnych znajdowali się między innymi: zastępca wójta gminy Jabłonna: Pan Krzysztof Małecki, sołtys kolonii Czerniejów: Pan Andrzej Kowalski, Ks. proboszcz: Mirosław Flak oraz rodzice uczniów.  

  Ten szczególny dzień się budzi

  niosąc ciepło w każdą sień

  to dobroci dzień dla ludzi

  tylko jeden w całym roku taki dzień!

  Choć tyle żalu w nas

  i gniew uśpiony trwa

  przekażmy sobie znak pokoju

  przekażmy sobie znak!

   

 • Prelekcja na temat bezpieczeństwa

  19 XII w szkole odbyła się prelekcja na temat bezpieczeństwa, wygłoszona przez panie z Komendy Wojewódzkiej Policji. Atrakcją spotkania była obecność, policyjnej maskotki, sierżanta Misia Poli.

 • Wizyta teatrzyku

  13 XII 2012 roku w szkole teatrzyk "Skrzat" z Krakowa przedstawił inscenizację "Zimowe igraszki" i spotkanie z Mikołajem.

 • Zebranie z Rodzicami

  Zebranie z Rodzicami odbędzie się 24.01.2013r.

 • klasyfikacja

  klasyfikacja odbędzie się 16.01.2013r o godz.14,30

 • Z ostatnią kartką kalendarza zerwijcie wszystkie złe nastroje, zapomnijcie o wszystkich nieudanych dniach, przekreślcie niewarte w pamięci chwile i wejdźcie w Nowy Rok jak w nowej sukni wchodzi się na najwspanialszy bal świata. Niech w nadchodzącym Nowym 2013 Roku szczęście i pomyślność nigdy Was nie opuszczą, a wiara codziennie dodaje sił i energii do tworzenia i realizacji nowych pomysłów. Niech taneczny, lekki krok, będzie z Wami cały rok, Niech prowadzi Was bez stresu, od sukcesu do sukcesu. Wszystkiego Najlepszego w Nowym 2013 Roku

  !

page: