Szkoła Podstawowa w Czerniejowie

 

Navigation

 • Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2013-2014

  Dnia 02.09. 2013 roku Pani Dyrektor Maria Zarzecka dokonała uroczystego otwarcia roku szkolnego 2013-2014.

   

 • Osiągnięcia w roku szkolnym 2012/2013

  1. Zajęcie I miejsca w kategorii dziewcząt w gminnych biegach przełajowych

  2. Zajęcie II miejsca w kategorii chłopców w gminnych biegach przełajowych

  3. Nagroda dla uczennicy kl. III Ani Brydy w XXI Wojewódzkim Konkursie Literackim „ Moje Boże Narodzenie”

  4. Zajęcie I miejsca w eliminacjach gminnych w minisiatkówce dziewcząt w kategorii „3”

  5. Zajęcie I miejsca w eliminacjach gminnych w minisiatkówce  dziewcząt

   w kategorii „4”

  6. Zajęcie I miejsca w eliminacjach powiatowych w mini siatkówce w „4” dziewcząt

  7. Zajęcie II miejsca w Powiatowych Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w minisiatkówce w  „4”  dziewcząt

  8. Zajęcie I miejsca w eliminacjach gminnych w piłkę nożną dziewcząt

  9. Eliminacje powiatu w piłkę nożną dziewcząt – IV miejsce

  10. Zajęcie V miejsca przez Mikołaja Dalmatę z kl .V w Międzyszkolnym Konkursie Ortograficznym

  11. Zajęcie II miejsca przez Jakuba Niedźwiedzia i III miejsca przez Malwinę Kursę

  uczniów kl. VI w konkursie plastycznym „ 60 lat trolejbusów w krajobrazie naszego miasta”.

   

    Nasza szkoła brała udział również w konkursach:

  1. 7II 2013r. - Udział w Festiwalu Piosenek „ Niezapomniane Melodie”, Ciecierzyn.

  2. 27 II 2013r. - Udział w gminnym konkursie pożarniczym.

  3. „Kangur”

  4. 08 V 2013r. - Udział uczennic z kl. IV i  z kl. VI w   podsumowania konkursu „ Moja miejscowość w dawnych opowieściach” .

  5. 10 V 2013r. - Udział uczennicy kl. IV w konkursie literackim zorganizowanym przez Szkołę Podstawową nr 10 w Lublinie     im. H. Sienkiewicza – opis miejsca, w którym uczeń czuje się bezpiecznie- w nawiązaniu do lektury „ W pustyni i w puszczy”.

  6. 17 VI 2013r. - Udział w Międzyszkolnym Konkursie Ortograficznym kl. III.

   

   

    Wycieczki i wyjazdy:

  1. Wyjazd kl. V na film pt. „ Madagaskar”.

  2. Wycieczka kl. 0-III : Centrum Rozrywki, Teatr Lalki i Aktora na spektakl „ Śpiąca królewna”.

  3. Wyjazd do Warszawy kl. IV-VI: Planetarium, Centrum Nauki Kopernika.

  4. Wyjazd kl. I do Lublina na spektakl „ Przygody misia i jego przyjaciół”.

  5 Wyjazd kl. II do Lublina do  Magik Parku.

  6. Wyjazd kl. V do kina na film „ Życie Pi”.

  7. Wycieczka kl. I-III do Agroturystyki „ Arka” i Muzeum Zamoyskich w Kozłówce.

  8. Wycieczka kl. II i III do Muzeum Wsi Lubelskiej i Ogrodu Botanicznego.

  9. 2- dniowa wycieczka kl. IV-VI do „Parku Linowego w Janowie Lubelskiem

   

    Inne wydarzenia szkolne w roku szkolnym 2013/2013

   

  1. Występ Koła Teatralnego „ Bądź bezpieczny, bądź uważny na drodze”; Rozstrzygnięcie szkolnego konkursu plastycznego „ Bezpieczna droga do szkoły”:

  2. Występ uczniów w Kościele Św. Wawrzyńca w Czerniejowie z akademią patriotyczną z okazji 94 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości:

  3. „ Układanka dla bałwanka” - występ Teatru z Krakowa;

  4. „Zasiądźmy do wspólnej wigilii”- inscenizacja w obecności  gości: zastępcy Wójta Gminy Jabłonna p. K. Małeckiego, sołtysa    p. A. Kowalskiego, Ks.     proboszcza  M. Flaka.  

  5. „Jasełka” występ w kościele dla społeczności czerniejowskiej;

  6. „ Przygody młodego patrioty” występ Teatrzyku z Białegostoku.

  7. Zajęcia w czasie ferii zimowych w ramach wolontariatu studenckiego oraz współpracy a Pracownią Orange w Czerniejowie;

  8. Dzień Babci i Dziadka.

  9. Pokazy chemiczne przeprowadzone przez studentów w ramach wolontariatu studenckiego „ Projektor”.

  10.  Pokazy optyczne w ramach wolontariatu studenckiego „ Projektor”.

  11.  Spotkanie Wielkanocne „ Misterium Paschalne”

  12. Planetarium- wirtualna podróż- pokazy dla dzieci w różnych grupach  wiekowych.   

  13. Pokaz zestawów edukacyjnych dla kl. IV- VI w ramach projektu Yeti

  14. Warsztaty edukacyjne dla dzieci kl. IV-VI „ Techniki efektywnej nauki-  najlepszą profilaktyką trudności w nauce” - prowadzenie Niepubliczna Poradnia  Psychologiczno -Pedagogiczna IEN

  15. Przedstawienie w wykonaniu uczniów kl. V - „ Rozpacz Demeter”

  16. Dzień Mamy i Taty.

  17. Gry i zabawy z okazji Dnia Dziecka.17.Konkurs na ilustrację do wiersza J. Tuwima kl. I-III.

   

    Priorytety MEN w roku szkolnym 2012/2013

   

   „ Wzmacnianie bezpieczeństwa w szkołach i placówkach oświatowych”

  1. Udział w ogólnopolskim programie edukacyjnym „ Klub Bezpiecznego Puchatka”.

  2. 29 IX 2012- założenie w szkole monitoringu zewnętrznego.

  3. 19 – 23 XI 2012 r. - Tydzień bezpieczeństwa w kl. I w ramach akcji „ Klub Bezpiecznego Puchatka”.

  4. 12 XI 2012 r. - Zebranie z Rodzicami- prezentacja psychologa szkolnego „ Świadomy rodzic- bezpieczne dziecko”.

  5. 3 XI  2012 r . – Występ Koła Teatralnego „ Bądź bezpieczny, bądź uważny na drodze”; Rozstrzygnięcie szkolnego konkursu plastycznego „ Bezpieczna droga do szkoły”.

  6. 18 XI 2012 r.  - Wyjazd kl. I do Lublina na spektakl pt. „ Przygody misia i jego przyjaciół” w ramach akcji „ Żyj i baw się po trzeźwemu bez przemocy w rodzinie”.

  7. 19 XII 2012r. - Spotkanie z policją - pogadanka o bezpieczeństwie kl. I-III, IV-VI.

  8. 04 II 2013r. - „ Bezpieczeństwo na drodze” - Prelekcja dla kl. I-III przeprowadzona  przez Wojewódzka Komendę Policji w Lublinie – wyposażenie uczniów w elementy odblaskowe.

  9. Zdobycie przez p. J. Butryn, R. Puchałę, A. Grzankę uprawnień do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy ( do 10 listopada 2017r.).

  10. 26 II – 11 III – Szkolenie dla uczniów „ Udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej”.

  11. 26 II – 11 III – Szkolenie dla nauczycieli „ Udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej”.12.

  12. Grupa „5-latków” - „ Bezpiecznie bawimy się daleko od szosy”.

  13. Grupa „5-latków”- „Ostrożnie przechodzimy przez jezdnię”.

  14. „0”  10, 11, 14.09.2012r.,  „ Na ulicy”- nauka prawidłowego przechodzenia przez jezdnię, znaki drogowe.

  15. „0” 26.02.2013r. „ Bezpiecznie bawimy się na śniegu”.

  16. „0” 18.06.2013r „Ulica nie jest do zabawy”.

  17.  „0” 19.06.2013r. „Uwaga pies”.

   

  „ Wspieranie rozwoju dziecka młodszego, w tym obniżenia wieku szkolnego do 6 lat”

   

  1. 23.01.2013r.- spotkanie dyrektora szkoły z rodzicami dzieci 6-letnich. Odczytanie listu Ministra Edukacji Narodowej Krystyny Szumilas skierowanego do rodziców, rozdanie ulotek, materiałów dotyczących 6 latków w szkole.

  2. Przedstawienie planowanych działań.

  3. Powiadomienie wychowawców: „5- latków”, kl. III o konsultacjach w PPP w Bychawie.

  4. Powiadomienie rodziców o możliwości udziału w zajęciach organizowanych przez PPP w Bychawie.

  5. 27.02.2013r. zorganizowanie lekcji  dla dzieci 6-letnich w kl. I „ W naszej klasie”.

  6. 24.05.2013r. zorganizowanie lekcji otwartej w kl. I dla rodziców dzieci 6-letnich.

  7. Przekazywanie na bieżąco informacji  rodzicom dzieci 6-letnich- umieszczenie plakatów, informacji o działaniach Kuratorium Oświaty w Lublinie w tym zakresie.

  8. Rozmowy indywidualne wychowawcy grupy dzieci 6-letnich o gotowości szkolnej.

 • Nagroda w konkursie literackim

  Niezmiernie miło nam poinformować o sukcesie naszych uczniów z kl. VI : Kuby  i Malwinki  w konkursie plastycznym.

   

  W związku z 60- leciem trolejbusów w Lublinie Lubelskie Towarzystwo Zrównoważonego Transportu i Szkoła Podstawowa nr 51 im. Jana Pawła II w ramach projektu „ Komunikacja Lublin” skierowała do dzieci kl. IV-VI szkół podstawowych z Lublina i okolic konkurs plastyczny i literacki na temat: „ 60 lat trolejbusów w krajobrazie naszego miasta” otrzymali również uczniowie naszej szkoły.

  1. Jakub , SP w Czerniejowie

  2. Malwina SP w Czerniejowie

  Gratulujemy wszystkim zwycięzcom oraz p. Małgorzacie Mikulskiej opiekunce naszych uczniów.

  Wręczenie nagród nastąpi na Pikniku Komunikacyjnym, który odbędzie się w sobotę, 29 czerwca br. na placu Litewskim w Lublinie.

  Konkursy były organizowane przez Lubelskie Towarzystwo Zrównoważonego Transportu i Szkołę Podstawową nr 51 im. Jana Pawła II w Lublinie, patronat nad nimi objęło MPK Lublin Sp. z o.o. oraz Zarząd Transportu Miejskiego w Lublinie.

   

 • Wycieczka kl. IV-VI do Janowa Lubelskiego
  11/6/2013
 • Wycieczka klas II-III do skansenu lubelskiego.

  Dnia 10.06.2013 roku klasy II-III były na wycieczce w skansenie lubelskim i w ogrodzie botanicznym.

 • Projektor-wolontariat studencki

  Tworzymy warunki dla systematycznego i trwałego rozwoju wolontariatu w Polsce, realizując programy oparte na wiedzy i kompetencjach wolontariuszy. Zapraszamy nauczycieli i szkoły do stałej współpracy Wierzymy, że wszyscy możemy się od siebie uczyć. Program „PROJEKTOR – wolontariat studencki” Celem programu „PROJEKTOR – wolontariat studencki” jest wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży z całej Polski poprzez projekty edukacyjne realizowane przez studentów – wolontariuszy.

  www.projektor.org.pl

  www.facebook.com/PROJEKTOR.wolontariat.studencki

  Zasady programu

  Zajęcia proponowane i realizowane przez studentów mają formę projektów edukacyjnych, dzięki czemu dzieci i młodzież uczą się przez doświadczenie. Projekty te prowadzone są w oparciu o przygotowane przez studentów scenariusze, których zakres tematyczny jest ustalany ze szkołą. Projekty dotyczą konkretnej dziedziny nauki, przedmiotu lub wybranego obszaru aktywności. Projekty edukacyjne są prowadzone w czasie wolnym od zajęć, w trakcie roku szkolnego oraz w wakacje i ferie przez grupy od 2 do 3 wolontariuszy. Szkoły, które zapraszają wolontariuszy, udostępniają miejsce do realizacji projektów, a także służą pomocą merytoryczną i organizacyjną. Kontakty między studentami, szkołą i organizatorami odbywają się za pomocą strony internetowej www.projektor.org.pl,

  Korzyści dla szkół i społeczności lokalnych

  Fundacja Rozwoju Wolontariatu – organizator programu „PROJEKTOR – wolontariat studencki” promuje aktywne postawy wśród uczniów, a także studentów, u których kształtuje poczucie społecznej odpowiedzialności i solidarności, umożliwiając jednocześnie realizację własnych pasji i zainteresowań. Inicjatywy Fundacji wzbogacają ofertę edukacyjną szkoły, dają wgląd w najnowocześniejsze poglądy na pedagogikę. Dodatkowo, budują koalicję na rzecz rozwoju i kształcenia. Dzięki udziałowi w programach Fundacji Rozwoju Wolontariatu rośnie kapitał społeczny gminy, a środowisko umożliwiające młodym ludziom rozwijanie ich zainteresowań staje się atrakcyjne dla wszystkich członków społeczności lokalnej.

  Fundacja Rozwoju Wolontariatu

   

  Głównym celem Fundacji Rozwoju Wolontariatu jest tworzenie warunków dla systematycznego, trwałego, opartego o wiedzę rozwoju wolontariatu w Polsce. Fundacja ma na celu także promowanie idei wolontariatu a przez to zaangażowanej, odpowiedzialnej i aktywnej postawy wśród Polaków. W rozumieniu Fundacji wolontariat jest skuteczną metodą budowania kapitału społecznego, dlatego szczególną wagę przywiązuje do zwiększania świadomości i edukacji nt. wolontariatu, w tym do zwrócenia uwagi różnych środowisk – studentów, uczniów, pracodawców, społeczności i władz lokalnych -na korzyści płynące z doświadczeń wolontariackich. Swoje cele Fundacja realizuje poprzez program„PROJEKTOR – wolontariat studencki”, którego głównym bezpłatnej infolinii oraz za pośrednictwem Regionalnego Koordynatora Programu.

   

  Nasze doświadczenie

  Fundacja Rozwoju Wolontariatu realizuje szereg projektów opartych o sprawdzoną metodę PROJEKTORA. Przedsięwzięcia te koncentrują się na umiejętnościach i kompetencjach wolontariuszy. Posiadamy sieć partnerów instytucjonalnych – wśród nich szkoły wyższe, samorządy, media. Obecnie należy do niej ponad 40 instytucji, wśród nich m.in. Fundacja PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza (będąca partnerem strategicznym), Fundacja Orange, Microsoft, PGNiG SA, Ministerstwo Skarbu Państwa, Ministerstwo Edukacji Narodowej, IBM.

  Więcej informacji:

  Profesjonalne zarządzanie= potwierdzona skuteczność. W dotychczasowych edycjach programu od 2003 roku przeprowadzono 16 378 projektów edukacyjnych w 1279 szkołach w Polsce. Wzięło w nich udział 5327 studentów-wolontariuszy (dane na 31.12.2011r.). W 2011 roku zrealizowano 3876 projektów, w których wzięło udział 16 335 uczniów. Wymierne efekty prowadzonych działań potwierdzają skuteczność i profesjonalizm zarządzania, a także to, że wybrany przez Fundację model edukacyjny się sprawdza. We współpracy z Pracownią Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” Fundacja stworzyła innowacyjny system oceny skuteczności Programu, który pozwala rzetelnie ocenić i doskonalić metody działania. Partnerem i darczyńcą jest Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności. Program Fundacji uzyskał także wsparcie Fundacji PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza, a honorowy patronat nad inicjatywą objęło Ministerstwo Edukacji Narodowej.

   

 • "Yeti" w pracowni Orange

  Kilka dni temu nasza szkołę odwiedziła Nieformalna Grupę Młodzieży „Inspiratorzy”, która jest realizatorem projektu YETI ( Youth. Education. Technology. Innovation. ). Pojekt realizowany jest we współpracy ze Stowarzyszeniem „Rodzina”, przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej, w ramach programu „Młodzież w działaniu” Akcja 1.2. Inicjatywy młodzieżowe.

  Uczestnikami projektu są studenci lubelskich uczelni w wieku 19 – 24 lat w liczbie około 20 osób oraz dzieci i młodzież szkolna z małych miejscowości powiatu lubelskiego w tym dzieci z naszej szkoły.

  Głównym tematem inicjatywy, realizowanej przez Nieformalną Grupę Młodzieży Inspiratorzy, są nauki techniczno-przyrodnicze, takie jak mechatronika, biotechnologia oraz edukacja społeczno-kulturalna dzieci i młodzieży z małych miejscowości.

  Grupa przyjechała do nas z samodzielnie skonstruowanymi 4 zestawami edukacyjnymi: bateria słoneczna, rurą Rubensa, działkiem Gaussa oraz krótkim pokazem chemicznym. Pokazy trwały ponad godzinę i pozwoliły dzieciom zrozumieć podstawowe prawa fizyki i chemii, a także zwiększyć ich zainteresowanie naukami ścisłymi poprzez pokazanie możliwości prostego konstruowania zestawów samodzielnie.

  Celem projektu YETI jest popularyzacja nauk techniczno-przyrodniczych wśród dzieci i młodzieży w małych miejscowościach powiatu lubelskiego oraz aktywizacja młodzieży akademickiej, w szczególności kierunków technicznych i przyrodniczych. Projekt będzie promować kwalifikacje istotne z punktu widzenia rozwoju społecznego i zawodowego.

   

 • Dzień Dziecka

  W ostatni poniedziałek to jest 04.06. 2013 roku w naszej szkole świętowaliśmy Dzień Dziecka.

   

                

      

 • Dzień Mamy i Taty

  29 V 2013 roku w naszej szkole odbyła się uroczysta akademia z okazji Dnia Mamy i Taty. W przygotowanie imprezy zaangażowały się panie wychowawczynie wszystkich klas wraz ze swoimi podopiecznymi, a także pozostałe panie nauczycielki.

  Naszym rodzicom życzymy wszystkiego najlepszego z okazji ich święta.

     

 • Rozpacz Demeter

  23.05.2013 roku w naszej szkole odbyło się przedstawienie pt.: Rozpacz Demeter przygotowane przez nauczycielkę języka polskiego Panią Małgorzatę Wilczek i uczniów klasy V.

 • Zawody w piłce nożnej

  Dnia 22 kwietnia w Piotrkowie odbyła się zawody dziewcząt w piłce nożnej. W zawodach uczestniczyły cztery drużyny: z Piotrkowa, Jabłonnej, Tuszowa i z naszego Czerniejowa. Było ciężko, ale dzięki przygotowaniu przez Panią Annę Grzankę, wygrałyśmy, zajmując pierwsze miejsce. . Po zawodach kwalifikacyjnych, które odbyły się w Niedrzwicy zakwalifikowałyśmy się do eliminacji powiatowych. Z kolei IX maja grali chłopcy, zajmując trzecie miejsce.

 • DzieńZiemi

  10 maja w naszej szkole odbyło się przedstawienie z okazji Dnia Ziemii, przygotowane przez nauczycielką przyrody Panią Annę Pomarańską i uczniów klas IV-VI.

   

 • Akademia z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja

  W dniu 25. 04. 2013 roku w naszej szkole odbyła się uroczysta akademia z okazji 222 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Akademię przygotowała nauczycielka historii Pani Teresa Wrześniewska z uczniami klasy V ,przy pomocy katechetki Pani Barbary Sagan i chóru szkolnego. W rolę króla Stanisława Augusta Poniatowskiego wcielił się uczeń klasy V Damian Barczak.

   

 • Pasowanie pierwszoklasistów na czytelnika.

  Dnia 17. 04. 2013 roku w naszej szkole odbyła się uroczystość pasowania pierwszoklasistów na czytelnika. Na uroczystości, oprócz pierwszaków, obecne były Pani Dyrektor Maria Zarzecka i wychowawczyni I klasy Pani Mirosława Pruszkowska. Pierwszoklasiści złożyli ślubowanie: 

         My, uczniowie pierwszej klasy,        

            Tobie, książko, przyrzekamy,

  Chętnie czytać cię będziemy

  I zniszczyć ciebie nie damy.

  Obowiązków czytelnika

  Chętnie przestrzegać będziemy.

  Wiernego przyjaciela

  Zawsze w tobie znajdziemy.

  Następnie nauczyciel bibliotekarz Pan Tomasz Toporowski dokonał uroczystego pasowania na czytelnika uczniów I klasy, wręczając im zakłądki do książek. Po chwili uczniowie wypożyczyli swoje pierwsze książki.

   

           

    

 • Owoce w szkole

  Nasza szkoła od kilku lat uczestniczy w programie " Owoce w szkole".

  Program „Owoce w szkole”, przyjęty przez Radę Ministrów, polega na dostarczaniu owoców i warzyw dzieciom w placówkach edukacyjnych i jest częścią inicjatywy zaproponowanej przez Unię Europejską.

  Produkty zakwalifikowane do dystrybucji w szkołach to owoce świeże: jabłka, gruszki, truskawki, warzywa świeże: marchew, rzodkiewka, papryka słodka, ogórek, oraz przetwory: soki owocowe, warzywne i owocowo-warzywne.

  Celem programu „Owoce w szkole” jest ukształtowanie wśród dzieci nawyków żywieniowych, polegających na regularnym spożywaniu owoców i warzyw. Konsekwencją podniesienia świadomości uczniów w zakresie zdrowego żywienia będzie ograniczenie występowania wśród dzieci nadwagi i innych chorób cywilizacyjnych, spowodowanych zbyt małym spożyciem owoców i warzyw.

  Owoce i warzywa dostarczane uczniom w ramach programu będą spełniać wymagania jakościowe i zdrowotne określone w przepisach Unii Europejskiej i przepisach krajowych. Dostarczane owoce i warzywa będą gotowe do bezpośredniego spożycia -  czyste, wystarczająco rozwinięte i odpowiednio dojrzałe, zdrowe.

  W programie „Owoce w szkole” przewidziane są również działania towarzyszące. Przystępując do programu szkoły będą zobowiązane do realizacji działań o charakterze  edukacyjnym, wzbogacającym  wiedzę dzieci na temat owoców i warzyw. Tematyka z zakresu właściwego odżywiania dzieci i młodzieży znajdująca się w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009 r. Nr 4, poz. 17) stanie się podstawą do opracowania scenariuszy zajęć

   

 • Życzenia Świąteczne

  Życzymy wszystkim obfitych Łask i Błogosławieństw od Chrystusa Zmartwychwstałego

  oraz pełnych pokoju Świąt Wielkanocnych z radosnym " Alleluja".

   

 • Zaproszenie

  Serdecznie zapraszamy na Szkolne Spotkanie Wielkanocne, które odbędzie się 27. 03. 2013 r. (środa) o godzinie 11.35.

 • Dni wolne od zajęć dydaktyczno- wychowawczych w 2013r:

            4 kwietnia 2013r- egzamin kl. VI

  29 kwietnia 2013r.

  30 kwietnia 2013r.

    02 maja 2013r.

  31 maja 2013r.

          Przerwa świąteczna 28.03.2013r.- 02.04.2013r.

 • Ferie z Pracownią Orange w Parafii Czerniejowie

   

  logo Pracownia Orange.jpg

   

  Nasza szkoła od kilku miesięcy współpracuje z Pracownią Orange w Czerniejowie. Pracownie Orange to ogólnopolska akcja społeczna skierowana do mieszkańców małych miejscowości, liczących nie więcej niż 20 tysięcy mieszkańców. Akcja opiera się na dwóch istotnych założeniach: realizacji nowoczesnej pracowni internetowej oraz ożywieniu przestrzeni publicznej wokół Pracowni, będącej miejscem spotkań mieszkańców. Głównym celem akcji Pracownie Orange jest zapewnienie obywatelom małych społeczności lepszego dostępu do technologii i informacji. Pracownia powstała też w czerwcu 2012 roku w naszej Parafii, na terenie plebanii w Czerniejowie.  Do tej pory brakowało miejsca do regularnych spotkań, zajęć dla dzieci, możliwości budowania większych grup młodzieży, osób dorosłych na terenie miejscowości, teraz takie miejsce jest i buduje relacje z partnerami  z terenu naszej gminy.
  Pracownia funkcjonuje już 8 miesięcy, był to bardzo intensywny czas podczas, którego odbyłysię godziny zajęć i spotkań. Przy współpracy naszej szkoły wraz z Pracownią realizujemy program PROJEKTOR – wolontariat studencki w ramach którego w dniu 22 lutego zakończyły ferie zorganizowane dla dzieci w wieku 6-12 lat. Odbyło się ponad 70 godzin zajęć w których uczestniczyło ponad 60 dzieci w różnym wieku. Zajęcia prowadzili wolontariusze studenci z naszej wsi, Lublina oraz z Wrocławia i Opola. Podczas zajęć w Pracowni odbywały się warsztaty plastyczne, turnieje lacrosse, warsztaty z decupage’u oraz gry i zabawy integracyjne. W naszej szkole dwukrotnie obył się trening karate z Klubem OYAMA Lublin, który poprowadził sensej Przemek prowadzący na co dzień zajęcia z karate w naszej szkole.   

 • " Nie pal przy mnie, proszę"

  Dziecko opuszczające przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej ma przed sobą bardzo ważny i trudny etap w życiu. Styl życia dziecka zmienia się. Do tej pory jego zajęcia

  miały przede wszystkim charakter zabawy, teraz główną formą aktywności staje się nauka. Wiąże się z tym wiele stresów wynikających z nowych, nieznanych dziecku sytuacji i obowiązków.

  Dziecko w tym wieku pozostaje wciąż pod dużym wpływem rodziców (opiekunów), ale będąc już uczniem staje się uczestnikiem życia w grupie szkolnych kolegów. Poznaje normy obowiązujące

  w grupie i zaczyna w niej pełnić określoną rolę. Dziecko spotyka się z uczniami starszymi, których zachowanie może wywoływać zdziwienie, często ciekawi, a nawet imponuje i wywołuje chęć

  naśladowania. Niestety, oprócz zachowań pozytywnych, dzieci obserwują także takie zachowania starszych kolegów, które są niewłaściwe, jak np. palenie papierosów. Uczniowie klas młodszych jeszcze

  nie sięgają po pierwszego papierosa, ale mogą utwierdzić się w przekonaniu, że palenie papierosów świadczy o dorosłości oraz pozwala na przynależność do grupy starszych kolegów. Wzmacnia się

  więc wyraźnie pierwsza faza uzależnienia przygotowania.

  Według danych szacunkowych, co roku około 4 mln polskich dzieci narażonych jest na mimowolne wdychanie dymu tytoniowego1, czyli na palenie bierne.

  Bierne palenie ułatwia wprowadzenie dziecka w życie, w którym palenie papierosów jest normą.

  Nasza szkoła w roku szkolnym 2012/2013 uczestniczy w programie pod patronatem Państwowej Inspekcji Pracy adresowanym dla kl. I-III - " Nie pal przy mnie, proszę".

page: